134. Wie behoort tot de katholieke kerk?

Volledig bij de gemeenschap van de katholieke kerk behoort wie zich in eenheid met de paus en bisschoppen door het belijden van het katholieke geloof en het ontvangen van de sacramenten verbindt met Jezus Christus.
 
God wilde een kerk voor allen.
Helaas zijn wij christenen ontrouw geworden aan die wens van Christus.
Toch zijn wij door het geloof en de gemeenschappelijke doop nog diep met elkaar verbonden.