133. Waarom heet de kerk katholiek?

'Katholiek' (Grieks: katholon) betekent: in zijn totaliteit, in zijn geheel.
De kerk is katholiek omdat Christus haar geroepen heeft het gehele geloof te belijden, alle sacramenten te bewaren en te bedienen en de blijde boodschap aan allen te verkondigen; en Hij heeft hen uitgezonden tot alle volken.