132. Waarom is de kerk heilig?

De kerk is niet heilig omdat haar leden heilig zouden zijn, maar omdat God heilig is en in haar werkt.
Alle leden van de kerk zijn door de doop geheiligd.
 
Steeds als wij ons door de drievuldige God laten aanraken, groeien we in de liefde, worden we geheiligd en heel.
Heiligen zijn mensen die liefhebben, niet omdat ze dat zo goed kunnen, maar omdat God hen heeft aangeraakt.
Ze geven liefde, die zij van God ervaren hebben, op hun eigen, vaak originele manier door aan de mensen.
Bij God aangekomen, heiligen ze ook de kerk, omdat ze 'hun hemel ermee doorbrengen', ons te steunen op de weg naar heiligheid.