131. Wat moeten wij voor de eenheid van de christenen doen?

Wij moeten in woord en daad aan Christus gehoorzaam zijn, die heeft gezegd dat Hij wil dat 'allen één zijn' (Joh. 17:21).
 
Eenheid was een van de belangrijkste wensen van Jezus.
Hij bad tot de Vader: 'Laat hen allen één zijn (...) opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden' (Joh. 17:21).
Scheuringen zijn als wonden aan het lichaam van Christus, ze doen pijn en zweren.
Scheuringen leiden tot vijandschap en ondermijnen het geloof en de geloofwaardigheid van de christenen.
Om het schandaal van de afscheidingen uit de wereld te helpen is bekering van alle betrokkenen nodig, kennis van de eigen geloofsovertuiging en die van anderen, maar vooral gemeenschappelijk gebed en gemeenschappelijke dienst van de christenen aan de mensen.
Degenen die in de kerk verantwoordelijkheid dragen, mogen de theologische dialoog niet laten afbreken.