130. Zijn ook niet-katholieke christenen onze broeders en zusters?

Iedereen die gedoopt is, hoort bij de kerk van Jezus Christus.
Daarom worden ook de gedoopten die afgescheiden zijn van de volle gemeenschap van de katholieke kerk terecht christenen genoemd en zijn daarom onze zusters en broeders.
 
De afscheidingen van de ene kerk van Christus zijn ontstaan door vervalsingen van de leer van Christus, menselijke dwalingen en gebrek aan bereidheid tot verzoening, meestal door vertegenwoordigers aan beide kanten.
De christenen van nu treft geen schuld aan de historische scheuringen in de kerk.
De Heilige Geest werkt ook in de van de katholieke kerk afgescheiden kerken en gemeenschappen tot heil van de mensen.
Alle gaven die daar aanwezig zijn, zoals de Heilige Schrift, Sacramenten, geloof, hoop, liefde en andere charismata stammen van Christus.
Waar de Geest van Christus leeft, in een innerlijke dynamiek in de richting van 'hereniging', omdat wat bij elkaar hoort, naar elkaar toe groeit.