129. Waarom kan er maar een kerk zijn?

Zoals er maar één enkele Christus is, zo kan er maar één enkel lichaam van Christus zijn, één enkele bruid van Christus, dus maar één kerk van Jezus Christus.
Hij is het hoofd, de kerk is het lichaam.
Samen vormen ze de 'hele Christus (Augustinus).
Zoals het lichaam vele ledematen heeft, maar één lichaam is, zo bestaat ook de ene kerk in en uit veel deelkerken.
Samen vormen zij de hele Christus.
 
Jezus heeft zijn kerk gebouwd op het fundament van de apostelen.
Dit fundament is tot op vandaag dragend.
Het geloof van de apostelen werd onder leiding van het ambt van Petrus, dat 'in liefde leiding geeft' (Ignatius van Antiochië), van generatie op generatie in de kerk doorgegeven.
Ook de sacramenten die Jezus aan de apostelen heeft toevertrouwd, werken nog steeds in hun oorspronkelijke kracht.