128. Wat betekent: De kerk is de 'tempel van de Heilige Geest'?

De kerk is de ruimte in de wereld waar de Heilige Geest helemaal aanwezig is.
 
Het volk Israël vereerde God in de tempel van Jeruzalem.
Die tempel is er niet meer.
In zijn plaats is de kerk gekomen, die niet aan een bepaalde plaats gebonden is.
'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden' (Mat. 18:20).
Wat haar levend maakt, is de Geest van Christus: hij woont in het Woord van het Heilige Schrift en is aanwezig in de heilige tekenen van de sacramenten.
Hij leeft in de harten van de gelovigen en spreekt uit hun gebeden.
Hij leidt hen en schenkt ze gaven (charismata), zowel gewone als buitengewone.
Wie vertrouwt op de Heilige Geest, kan ook tegenwoordig echt wonderen beleven.