126. Wat betekent: 'De kerk is het lichaam van Christus'?

Vooral door de sacramenten van de doop en de eucharistie ontstaat een onlosmakelijke band tussen Jezus Christus en de christenen.
De verbinding is zo sterk dat zij Hem en ons samenvoegt als hoofd en lichaam van een menselijk lichaam en ons verbindt tot een eenheid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.