125. Wat is het unieke aan het volk van God?

De stichter van dit volk is God, de Vader.
Zijn leider is Jezus Christus.
Zijn krachtbron is de Heilige Geest.
De toegangspoort tot het volk van God is de doop.
Zijn waarde is de vrijheid van de kinderen van God.
Zijn wet is de liefde.
Als dit volk God trouw blijft en eerst het rijk van God zoekt, verandert het de wereld.
 
Te midden van alle volkeren van de aarde is er één volk dat anders dan alle anderen is.
Het onderwerpt zich aan niemand dan God alleen.
Het moet zijn als zout, dat smaak geeft; als zuurdesem, dat alles doordringt; als licht, dat het duister verdrijft.
Wie bij het volk van God hoort, loopt het gevaar openlijk in conflict te komen met mensen die Gods bestaan loochenen en zijn geboden verachten.
In de vrijheid van de kinderen van God hoeven we echter niet te vrezen, zelfs de dood niet.