122. Waartoe wil God de kerk?

God wil de kerk, omdat Hij ons niet individueel, maar gezamenlijk wil verlossen.
Hij wil de hele mensheid tot zijn volk maken.
 
Niemand komt op de asociale toer in de hemel.
Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen zielenheil, leeft asociaal.
Dat is in de hemel evenmin als op aarde mogelijk.
God zelf is niet asociaal; Hij is niet een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen.
De drievuldige God is in wezen 'sociaal', een gemeenschap, een eeuwige uitwisseling van liefde.
Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, uitwisseling, deelneming en liefde.
Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar.