120. Wat doet de Heilige Geest in mijn leven?

De Heilige Geest opent mij voor God; Hij leert mij bidden en helpt mij er voor anderen te zijn.
 
'De stille Gast in onze ziel' - zo noemt Augustinus de Heilige Geest.
Wie Hem wil voelen, moet stil worden.
Vaak spreekt die gast heel zacht in ons en met ons, bijvoorbeeld als de stem van ons geweten of door andere innerlijke en uiterlijke impulsen.
'Tempel van de Heilige Geest' zijn betekent: met lichaam en ziel beschikbaar zijn voor die gast, voor God in ons.
Ons lichaam is dus in zekere zin de woonkamer van God.
Hoe meer wij ons openen voor de Heilige Geest in ons, hoe meer Hij leraar van ons leven wordt, hoe eerder Hij ons ook nu al zijn charismata schenkt tot opbouw van de kerk.
Zo groeien in ons in plaats van de werken van het vlees, de vruchten van de Geest.