Het relativisme, één van de grote uitdagingen in het Jaar van het Geloof

 
De gelovige is geroepen de uitdaging kenbaar te maken van het relativisme van de hedendaagse wereld, "eerst en vooral, het relativisme in hemzelf, in het diepste van zijn geweten”, benadrukt P. Piero Gheddo van het Pauselijk Instituut voor Buitenlandse Missies in Milaan. Deze uitdaging is volgens hem "de meest provocerende in dit Jaar van het Geloof”.
 
Hij gaat uit van een opmerking die een luisteraar maakte toen hij op 4 oktober laatstleden in Rovereto bij Trente (Italië) een conferentie gaf over vervolgde christenen in Nigeria: "U zegt dat missionarissen de waarheid van Christus brengen bij wie soms als martelaar sterven. Doch in de moderne wereld bestaat geen absolute waarheid, daar is dialectiek. Ieder zegt wat hij denkt, respecteert de anderen en kan de anderen geen waarheid opleggen die niet bestaat”. Tot zover de luisteraar.
 
P. Gheddo geeft hierop als commentaar: "In onze geseculariseerde en gelaïciseerde wereld, denk ik dat deze mentaliteit tamelijk verspreid is. Mijn antwoord is: wanneer geen absolute waarheid bestaat, wanneer alles relatief en veranderlijk is met het verloop van de tijd, dan is er ook geen God want Hij kan niet van gedachten veranderen met iedere generatie die voorbijgaat; en als God niet bestaat, dan is er ook geen morele wet maar maakt ieder zijn eigen moraal naar eigen ideeën en neigingen; gedoopten die de zin van het geloof verloren hebben, geloven ook niet meer in Jezus Christus, de Zoon van God, de "vaste rots” van het Evangelie waarop we ons leven moeten bouwen”.
 

"Er vormt zich stilaan een dictatuur van het relativisme, dat niets als definitief erkent, dat als uiteindelijke maat alleen het eigen ik en zijn verlangens ziet. Maar wij, wij hebben een andere maat: de Zoon van God, de ware mens. Hij is de maat van het echte humanisme. Een "volwassen” geloof is een geloof dat niet op de golven van tendensen en de laatste nieuwigheden zwalpt; een volwassen en rijp geloof is een geloof dat diep geworteld is in de vriendschap met Christus.”