119. Wat doet de Heilige Geest in de kerk?

De Heilige Geest bouwt de kerk op en brengt haar steeds in beweging.
Hij herinnert haar aan haar missie.
Hij roept mensen in zijn dienst en schenkt hun de nodige gaven.
Hij voert ons steeds dieper in de gemeenschap met de drievuldige God.
 
Ook al leek de kerk in haar lange geschiedenis vaak 'door alle goede geesten verlaten' en niettegenstaande alle fouten en menselijke tekortkomingen, toch werkt de Heilige Geest in haar en door haar.
Alleen al haar tweeduizendjarige bestaan en de vele heiligen in alle tijden en culturen zijn het zichtbare bewijs van zijn aanwezigheid.
De Heilige Geest is het die de kerk als geheel in de waarheid houdt en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God.
Het is de Heilige Geest die in de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot leven wekt.
Mensen die zich volledig voor hem openstellen, schenkt Hij ook zijn genadegaven (charismata).