117. Hoe kon de Heilige Geest in, met en door Maria werken?

Maria was volledig aanspreekbaar en open voor God (Luc. 1:38).
Zo kon zij door het werken van de Heilige Geest de 'Moeder van God' worden - en als moeder van Christus ook de moeder van de christenen, ja de Moeder van alle mensen.
 
Maria maakte voor de Heilige Geest het wonder aller wonderen mogelijk: de menswording van God.
Zij gaf God haar jawoord: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord' (Luc. 1:38).
Gesterkt door de Heilige Geest ging zij met Jezus door dik en dun, tot onder het kruis.
Daar heeft Jezus haar ons allen tot Moeder gegeven (Joh. 19:25-27).