115. Onder welke namen en tekenen verschijnt de Heilige Geest?

Op Jezus daalt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif.
De eerste christenen ervaren de Heilige Geest als een genezende zalf, als levend water, als een bruisende storm of als vlammen van vuur.
Jezus Christus zelf spreekt van pleitbezorger, trooster, leraar en Geest van de waarheid.
In de sacramenten van de kerk wordt de Heilige Geest geschonken door handoplegging en zalving met olie.
 
De vrede die God na de zondvloed met de mensen sluit, werd Noach aangekondigd door de verschijning van een duif.
Ook de heidense oudheid kende de duif als symbool voor de liefde.
Daarom begrepen de vroege christenen meteen waarom de Heilige Geest, de tot Persoon geworden liefde van God, in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde, toen hij zich in de Jordaan liet dopen.
Tegenwoordig is de duif het wereldwijd erkende vredessymbool en een van de grote symbolen voor de verzoening van de mens met God (Gen. 8:10-11).