114. Welke rol speelt de Heilige Geest in het leven van Jezus?

Zonder de Heilige Geest kunnen wij Jezus niet begrijpen.
In zijn leven werd op ongeëvenaarde wijze de aanwezigheid van de Geest van God zichtbaar, die wij de Heilige Geest noemen.
 
Het was de Heilige Geest die Jezus in de schoot van de Maagd Maria tot leven wekte (Mat. 1:18), Hem de geliefde Zoon noemde (Luc. 4:16-19), Hem leidde (Mat. 1:12) en Hem kracht gaf tot het einde (Joh. 19:30).
Aan het kruis gaf Jezus de Geest.
Na zijn verrijzenis stuurde Hij zijn leerlingen de Heilige Geest (Joh. 20:20).
Daarmee ging de Geest van Jezus over op zijn kerk: 'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit' (Joh. 20:21).