113. Wat betekent: Ik geloof in de Heilige Geest?

Geloven in de Heilige Geest betekent Hem net zo aanbidden als de Vader en de Zoon.
Het betekent geloven dat de Heilige Geest in ons hart komt, zodat wij als kinderen van God onze Vader in de hemel erkennen.
Geïnspireerd door de Geest van God kunnen wij het aanschijn van de aarde veranderen.
 
Voor zijn dood had Jezus de leerlingen beloofd hun een 'andere pleitbezorger' (Joh. 14:16) te sturen, als Hij niet meer bij hen zou zijn.
Toen later de Heilige Geest over de leerlingen van de oerkerk werd uitgestort, ervoeren ze wat Jezus had bedoeld.
Ze beleefden een diepe zekerheid en vreugde in het geloof en ontvingen bepaalde charismata, d.w.z. ze konden profeteren, genezen en wonderen doen.
Tot op de dag van vandaag zijn er in de kerk mensen met zulke gaven en zulke ervaringen.