111. Hoe zal het zijn bij het einde van de wereld?

Bij het einde van de wereld komt Christus - voor iedereen zichtbaar.
 
De dramatische verschrikkingen (Luc. 18:8 ; Mat. 24:3-14) die in Heilige Schrift worden aangekondigd, zijn het kwaad dat zijn ware gezicht zal tonen, en de beproevingen en vervolgingen die het geloof van velen op de proef zullen stellen.
Maar het zijn slechts de donkere kanten van de nieuwe werkelijkheid: Gods definitieve overwinning over het kwaad wordt zichtbaar.
De heerlijkheid, waarheid en gerechtigheid van God zal stralend aan het licht komen.
Met de komst van Christus zal 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen'.
'Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij' (Op. 21:2-4).