110. Waarom is Jezus Christus de Heer van de hele wereld?

Jezus Christus is Heer van de wereld en van de geschiedenis omdat alles met het oog op Hem geschapen is.
Alle mensen zijn door Hem verlost en worden door Hem geoordeeld.
 
Hij is boven ons, als de enige voor wie wij in aanbidding de knieën buigen; Hij is bij ons als het hoofd van zijn kerk, waarin nu al het Koninkrijk van God begint; Hij is ons vooruit als de Heer van de geschiedenis, in wie de machten van de duisternis definitief overwonnen worden en de lotgevallen van de wereld naar Gods plan voltooid worden; Hij komt ons tegemoet in heerlijkheid, op een dag die wij niet kennen, om de wereld te vernieuwen en te voltooien.
Zijn nabijheid kunnen wij vooral ervaren in het Woord van God, in het ontvangen van de sacramenten, in de zorg voor de armen en 'waar twee of drie in mijn naam samen zijn' (Mat. 18:20).