107. Keerde Jezus door de verrijzenis terug in de lichamelijke toestand

.....die Hij tijdens zijn aardse leven bezat?
 
De verrezen Heer liet zich door zijn leerlingen aanraken, Hij at met hen en toonde hun de wonden van zijn lijden.
Toch hoorde zijn lichaam niet enkel meer bij de aarde, maar bij het goddelijke bereik van zijn Vader.
 
De verrezen Christus, die de wonden van de gekruisigde draagt, is niet meer gebonden aan ruimte en tijd.
Hij kon door gesloten deuren binnenkomen en verscheen op verschillende plaatsen aan zijn leerlingen in een gedaante die zij niet onmiddellijk herkenden.
Zijn verrijzenis was dus geen terugkeer in het normale aardse leven, maar de toegang tot een nieuwe wijze van zijn: 'Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat we weten dat Hij die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft.
De dood heeft geen macht meer over Hem' (Rom. 6:8-9)