102. Waarom moeten ook wij het lijden in ons leven accepteren?

..... en zo 'ons kruis op ons nemen' en daarmee Jezus navolgen?
 
Christenen moeten het lijden niet opzoeken, maar als ze worden geconfronteerd met onontkoombaar lijden, kan dit voor hem een zin krijgen als ze hun lijden verbinden met het lijden van Christus: '(...) ook Christus heeft geleden om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van hem'. (1 Petr. 2:21).
 
Jezus heeft gezegd: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen' (Marc. 8:34).
Christenen hebben de opdracht het lijden in de wereld te verzachten.
Niettemin zal er altijd lijden zijn.
Wij kunnen in geloof ons eigen lijden accepteren en het lijden van anderen delen.
Op die manier wordt menselijk lijden één met de verlossende liefde van Christus en daarmee deel van de goddelijke kracht die de wereld ten goede verandert.