97. Hebben de Joden schuld aan de dood van Jezus?

Niemand mag 'de Joden' een collectieve schuld toerekenen aan de dood van Jezus.
Wat de kerk met zekerheid belijdt, is iets anders: dat alle zondaars mee schuldig zijn aan de dood van Jezus.
 
De bejaarde profeet Simeon voorzag dat Jezus 'een teken zal zijn dat betwist wordt' (Luc. 2:34b).
Er zijn Joodse autoriteiten die Jezus beslist hebben afgewezen, maar onder de farizeeën waren bijvoorbeeld ook stille aanhangers van Jezus, zoals Nikodemus en Jozef van Arimatea.
Bij het proces tegen Jezus waren verschillende Romeinse en Joodse personen en instellingen betrokken (Kajafas, Judas, de Hoge Raad, Herodes, Pontius Pilatus), alleen God kent hun individuele schuld.
De stelling dat alle toentertijd of vandaag levende Joden schuld hebben aan Jezus' dood is en Bijbels onhoudbaar.