95. Waarom koos Jezus de datum van het Joodse paasfeest uit voor zijn dood en verrijzenis?

Jezus koos het paasfeest van het volk Israël uit omdat hij verwijst naar wat er in de dood en de opstanding met Hem ging gebeuren.
Net zoals het volk Israël ooit bevrijd werd uit de slavernij van Egypte, zo bevrijdt Christus ons uit de slavernij van de zonde en de macht van de dood.
 
Het paasfeest was het feest van de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte.
Jezus ging naar Jeruzalem om ons op een nog wezenlijker manier te bevrijden.
Hij vierde met zijn leerlingen het paasmaal; maar in plaats van het traditionele paaslam te slachten, gaf Hij zichzelf als offerlam.
'Ons paschalam, Christus, is geslacht' (1 Kor. 5:7), om voorgoed en definitief verzoening te bewerken tussen God en de mensen.