89. Aan wie belooft Jezus het 'Koninkrijk van God'?

God 'wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen' (1Tim. 2:4).
Het 'Koninkrijk van God' begint bij die mensen die zich door Gods liefde tot een ommekeer in hun leven laten brengen.
Jezus merkt dat dat vooral de arme en de kleine mensen zijn.
 
Zelfs mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk vinden het fascinerend dat Jezus zich met een soort voorkeursliefde vooral richt tot degenen die maatschappelijk uitgerangeerd zijn.
In de Bergrede zijn het de armen en de treurenden, de slachtoffers van vervolging en geweld die als eersten het Koninkrijk van God binnengaan, allen die God zoeken met een zuiver hart, allen die zijn barmhartigheid, zijn gerechtigheid en zijn vrede zoeken.
Met name worden de zondaars uitgenodigd: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars' (Mk 2:17).