88. Waarom werd Jezus op de proef gesteld? Kon Hij eigenlijk wel echt op de proef gesteld worden?

Jezus was waarlijk mens, en daarom kon Hij op de proef gesteld worden.
Jezus Christus is een Verlosser 'die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde' (Hebr. 4:15).