85. Waarom is Maria ook onze moeder?

Maria is onze moeder, omdat Christus, de Heer, haar ons als moeder gegeven heeft.
 
'Dat is uw zoon (...) dat is je moeder' (Joh. 19:26b-27a).
De kerk heeft die woorden, die Jezus vanaf het kruis gesproken heeft tegen Johannes, altijd zo begrepen dat hiermee de hele kerk aan Maria werd toevertrouwd.
Daardoor is Maria ook onze moeder.
Wij mogen haar aanroepen en vragen om bij God te bemiddelen.