84. Was Maria slechts een instrument in Gods handen?

Maria was meer dan een louter passief werktuig in Gods handen.
Het was ook haar actieve instemming die Gods mens deed worden.
 
Aan de engel die tegen haar zei dat zij de 'Zoon van de Allerhoogste' zou voortbrengen, zei Maria: 'Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd' (Luc. 1:38).
De verlossing van de mensheid door Jezus Christus begint dus met een vraag van God, met de vrije instemming van een mens en met een zwangerschap voordat Maria met Jozef getrouwd was.
Langs die ongewone wegen werd Maria voor ons tot 'toegangspoort van het heil'.