82. Is het niet aanstootgevend om Maria 'moeder' van God te noemen?

Nee.
Wie Maria moeder van God noemt, belijdt daarmee dat haar Zoon God is.
 
Toen de eerste generaties christenen worstelden met de vraag wie Jezus was, werd de titel Theotokos ('Moeder van God') het criterium voor de orthodoxe interpretatie van de Heilige Schrift: Maria heeft niet alleen een mens voortgebracht die na zijn geboorte God 'geworden' is, maar haar kind is al in haar schoot de ware Zoon van God.
Bij die kwestie gaat het niet allereerst om Maria, maar opnieuw om de vraag of Jezus tegelijkertijd waarlijk mens en waarlijk God is.