80. Waarom is Maria maagd?

God wilde dat Jezus Christus een echte menselijke moeder had, maar alleen God zelf als Vader, want Hij wilde een nieuw begin maken, te danken aan Hem alleen en niet aan aardse krachten.
 
Maria's maagdelijkheid is geen achterhaalde mythologische voorstelling, maar is van fundamentele betekenis voor het leven van Jezus.
Hij werd uit een vrouw geboren, maar had geen aardse vader.
Jezus Christus is een nieuw begin in de wereld, van bovenaf tot stand gebracht.
In het Lukasevangelie vraagt Maria aan de engel: 'Hoe zal het gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad' (Luc. 1:34).
Daarop antwoorde de engel : 'De Heilige Geest zal over je komen' (Luc. 1:35).
Hoewel de kerk vanaf het begin bespot werd om haar geloof aan Maria's maagdelijkheid, heeft zij altijd geloofd dat het gaat om een echte en niet louter symbolische maagdelijkheid.