78. Waarom kunnen wij Jezus alleen als een mysterie begrijpen?

Omdat Jezus tot in God bestaat, kunnen wij Hem niet begrijpen als wij die onzichtbare goddelijke werkelijkheid niet mee insluiten.
 
Jezus' zichtbare kant verwijst naar het onzichtbare.
Wij zien in Jezus' leven heel veel machtige werkelijkheden, maar we kunnen die alleen als een geheim begrijpen.
Zulke mysteries zijn aan te wijzen in zijn goddelijke zoonschap, de menswording, het lijden en de verrijzenis van Christus.