76. Waarom werd God in Jezus mens?

'Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald'
 
God heeft in Jezus Christus de wereld met zich verzoend en de mensen uit de gevangenschap van de zonde verlost.
'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven' (Joh. 3:16).
In Jezus nam God ons sterfelijke menselijke lichaam aan, deelde ons aardse lot, ons lijden en onze dood, en werd in alles één van ons, behalve in de zonde.