74. Wat betekent 'Jezus is Gods eniggeboren Zoon'?

Als Jezus zichzelf 'Gods eniggeboren Zoon' (enige Zoon, Joh. 3:16) noemt en als Petrus en anderen zo over Hem getuigen, dan wil dat zeggen dat van alle mensen alleen Jezus méér dan een mens is.
 
Op veel plaatsen in het Nieuwe Testament (Joh. 1:14-18; 1Joh. 4:9; Hebr. 11:7 e.a.) wordt Jezus 'Zoon' genoemd.
Bij de doop en bij de verheerlijking noemt een stem uit de hemel Jezus de 'geliefde Zoon'.
Jezus openbaart zijn leerlingen de unieke verhouding tussen Hem en de Vader in de hemel: 'Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren' (Mat. 11:27).
Dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, wordt duidelijk bij de verrijzenis.