73. Waarom is de tweede naam van Jezus 'Christus' ?

De korte formulering 'Jezus is de Christus' geeft de kern van het christelijke geloof weer: Jezus, de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, is de langverwachte Messias en Redder.
 
Het Griekse woord 'Christos' en het Hebreeuwse woord 'Messias' betekenen allebei 'Gezalfde'.
In Israël werden koningen, priesters en profeten gezalfd.
De apostelen merkten dat Jezus 'met de Heilige Geest' (Hand. 10:38) was gezalfd.
Wij zijn naar Christus genoemd: christenen, en dat drukt onze bijzondere roeping uit.