71. Waarom heten de verhalen over Jezus evangelie: blijde boodschap?

Zonder de evangeliën zouden wij niet weten dat God ons uit oneindige liefde zijn Zoon zendt, opdat wij ondanks onze zonden weer in de eeuwige gemeenschap met God terugkeren.
 
De verhalen over Jezus' leven, sterven en opstanding zijn het beste wat wij op deze wereld kunnen horen.
Ze getuigen dat de in Bethlehem geboren Joodse mens Jezus van Nazareth de mensgeworden 'Zoon van de levende God' (Mat. 16:16) is.
Hij is door de Vader gezonden 'opdat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen' (Tim. 2:4).