68. Erfzonde? Wat hebben wij te maken met de zondeval van Adam en Eva?

Zonde in de eigenlijke betekenis is een schuld die iemand persoonlijk aan te rekenen is.
Het woord 'erfzonde' wijst niet op een persoonlijke zonde, maar op de onverloste situatie van de mensheid.
In die situatie wordt een individu geboren, nog voordat hij zelf in vrijheid zondigen zal.
 
Onder zondeval moet je verstaan 'dat wij allemaal een klein beetje vergiftigd zijn door de manier van denken waarvan sprake is in de verhalen uit het boek Genesis (...) De mens vertrouwt niet op God.
Verleid door de woorden van de slang verdenkt hij God ervan een concurent te zijn die onze vrijheid inperkt, en dat wij pas volop mens kunnen zijn als wij God verwijderd hebben. (...)
De mens wil zijn bestaan en de volheid van zijn leven niet van God ontvangen (...)
Door zo te handelen vertrouwt hij de leugen meer dan de waarheid, en zo stort hij met zijn leven de leegte in, in de dood' (Benedictus XVI, 08-12-2005).