67. Wat is zonde?

Zonde is: in wezen een afwijzen van God en de weigering om zijn liefde te aanvaarden.
Dat komt tot uiting in het negeren van zijn geboden.
 
Zonde is meer dan verkeerd handelen; het is ook geen psychische zwakheid.
Ten diepste is het afwijzen of vernietigen van iets goeds het afwijzen van de Goede als zodanig, de afwijzing van God.
Zonde in zijn meest verschrikkelijke dimensie betekent: gescheiden zijn van God en daardoor van de bron van het leven.
Daarom is ook de dood het gevolg van de zonde.
Pas door Jezus begrijpen wij hoe afgrondelijk diep de zonde is: Jezus onderging de afwijzing van God aan zijn eigen lichaam.
Hij nam het dodelijke geweld van de zonde op zich, om te vermijden dat dit ons zou treffen.
Daarvoor gebruiken wij het woord verlossing.