66. Lag het in Gods bedoeling dat mensen zouden lijden en sterven?

God wil niet dat mensen lijden en sterven.
Gods oorspronkelijke idee voor de mens was het paradijs: eeuwig leven en vrede tussen God, de mens en zijn omgeving, tussen man en vrouw.
 
Vaak voelen wij hoe het leven zou moeten zijn, hoe wijzelf zouden moeten zijn.
Maar de realiteit is dat wij leven in onvrede met onszelf, dat wij in de greep zijn van angst en oncontroleerbare hartstochten, en de oorspronkelijke harmonie met de wereld en uiteindelijk met God kwijtgeraakt zijn.
In de Heilige Schrift wordt die ervaring van vervreemding onder woorden gebracht in de geschiedenis van de 'zondeval'.
Omdat de zonde binnensloop, moesten Adam en Eva het paradijs verlaten, waar zij in harmonie leefden met zichzelf en met God.
Moeizame arbeid, verdriet, sterfelijkheid en verleiding tot de zonde zijn tekenen dat wij het paradijs verloren hebben