64. Waarom heeft God de mens als man en vrouw geschapen?

God, die liefde is en het oerbeeld van gemeenschap, heeft de mens als man en vrouw geschapen opdat zij tezamen zijn beeld en gelijkenis vormen.
 
God heeft de mens zo gemaakt dat hij als man en vrouw verlangt naar vervulling en eenheid in de ontmoeting met het andere geslacht.
Mannen en vrouwen zijn absoluut gelijkwaardig, maar brengen door de creatieve ontvouwing van hun man- en vrouw-zijn verschillende aspecten tot uitdrukking van Gods volmaakte wezen.
God is geen man en ook geen vrouw, maar Hij heeft zich wel vaderlijk (Luc. 6:36) en moederlijk (Jes. 66:13) getoond.
In de liefde tussen man en vrouw, met name in de huwelijksgemeenschap, waarin man en vrouw 'één van lichaam' (Gen. 2:24) worden, mogen mensen iets ervaren van het geluk van de definitieve volheid die de vereniging met God meebrengt.
Net zoals Gods liefde trouw is, zo probeert ook hun liefde trouw te zijn; en die liefde is scheppend zoals bij God, want uit hun huwelijk ontstaat nieuw leven.