61. Wat is het dat alle mensen aan elkaar gelijk maakt?

Alle mensen zijn gelijk omdat zij dezelfde oorsprong hebben in de ene, scheppende liefde van God.
Alle mensen zouden gered kunnen worden door Jezus Christus.
Alle mensen zijn voorbestemd voor het geluk en de eeuwige heerlijkheid in God.
 
Daarom zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar.
Christenen moeten proberen, niet alleen in solidariteit met andere christenen, maar met alle mensen, de racistische, seksistische en economische verdeeltijdheid van de ene mensenfamilie met kracht tegen te gaan.