59. Waartoe heeft God de mens geschapen?

God heeft alles met het oog op de mens gemaakt.
Maar de mens zelf, 'het enige schepsel dat God omwille van zichzelf gewild heeft', heeft Hij geschapen opdat hij zalig zou worden.
Dat gebeurt doordat hij God erkent, Hem liefheeft, Hem dient en dankbaar tegenover zijn Schepper leeft.
 
Dankbaarheid is blij zijn met liefde.
Wie dankbaar is, wendt zich in vrijheid tot Degene die de oorsprong is van het goede en verbindt zich in een nieuwe, diepere relatie met Hem.
God wil graag dat wij zijn liefde erkennen en in dit leven al geheel op Hem betrokken zijn.
Die verbondenheid met Hem houdt eeuwig stand.