57. Hoe moet de mens zich gedragen tegenover dieren en andere medeschepselen?

De mens moet in de schepselen de Schepper eren en zorgzaam en betrouwbaar met hen omgaan.
Mensen, dieren en planten hebben eenzelfde Schepper, die hen uit liefde in het leven geroepen heeft.
Daarom is liefde voor dieren heel diep menselijk.
 
De mens mag weliswaar planten en dieren benutten en eten, maar het is hem niet toegestaan dieren te kwellen of ze op oneigenlijke manier te houden.
Dat is in tegenspraak met de waardigheid van de schepping, net zo goed als uitbuiting van de aarde uit blinde hebzucht dat is.