H. Polycarpus

 
Polycarpus van Smyrna (Oudgrieks: Πολύκαρπος ὁ Σμυρναῖος) (ca. 69 - Smyrna, ca. 156) was bisschop van Smyrna, het huidige Izmir in Turkije. Hij stierf als martelaar. Hij behoort tot de Apostolische Vaders, mensen die leerlingen waren geweest van de apostelen. Over zijn levensloop is weinig bekend. De Kerk viert zijn feestdag op 23 februari.

Levensverhaal

Polycarpus kreeg als christen onderricht van Johannes de apostel en werd rond het jaar 100 door hem aangesteld als bisschop van Smyrna (althans volgens Tertullianus; volgens Ireneüs van Lyon werd hij door de apostelen -meervoud dus- aangesteld). Ireneüs maakte in zijn jeugd kennis met de presbyter of bisschop Polycarpus. Volgens Ireneüs gaf hij onderricht in de zuivere leer, zoals die was overgeleverd door de apostelen. Vlak voor zijn dood bracht Polycarpus een bezoek aan Rome waar hij pleitte voor de handhaving van de joodse Paasdatum, de veertiende Nisan.

Martelaarschap

Kort na zijn terugkeer in Smyrna brak aldaar een christenvervolging uit. Over zijn martelaarschap bestaat een wonderbaarlijke legende: de Passio van Polycarpus. Hierin wordt verhaald dat de bisschop zich op aanraden van vrienden even buiten Smyrna verborg en daar bleef om zijn broeders en zusters te sterken. Na enige tijd werd hij echter gevangengenomen en naar de arena gebracht. Daar weigerde Polycarpus te zweren bij het geluk van de keizer, ofwel, hij wilde de Romeinse goden niet erkennen en weigerde zijn geloof af te zweren. Hij werd ter dood veroordeeld en men wilde aanvankelijk leeuwen op hem loslaten. Toen deze echter niet voorhanden waren omdat de dierengevechten al hadden plaatsgevonden, besloot men hem levend te verbranden. Het vuur verteerde Polycarpus echter niet, waarop hij werd onthoofd. Zijn beenderen werden later door christenen verzameld en als relikwie zorgvuldig bewaard.

Brief van Polycarpus aan de christenen van Fillipi

Polycarpus schreef een ons overgeleverde brief aan de Kerk te Fillipi, waarin hij aandringt op een christelijke levenswandel, hulp aan de armen en navolging van Jezus.