H. Petrus Damiani

 

Hij werd in 1006 of 1007 geboren in de Italiaanse stad Ravenna.
Zijn naam Damiani dankt hij waarschijnlijk aan een weldoener (‘geestelijke broeder’)
Damianus die hem in staat stelde te studeren.
In 1035 trad hij in bij de benedictijner eremieten te Fonte Avellana.
Daar werd hij in 1043 tot prior benoemd.
In die functie ijverde hij voor een waardig kloosterleven.
Daarnaast schreef hij boeken om kerkelijke misstanden te bestrijden.
Vooral de morele losbandigheid van geestelijken en de simonie bij priesters en bisschoppen.
De paus vroeg hem naast zich als zijn persoonlijk raadsman en benoemde hem tot bisschop van Ostia.
Hij stierf te Faenza op de terugweg van een pauselijke missie naar zijn geboortestad Ravenna.
Hij ligt begraven in de dom van Faenza.
Desondanks werd hij in 1828 door paus Leo XII († 1829) uitgeroepen tot kerkleraar.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen hoofdpijn.