54. Wat zijn engelen?

Engelen zijn louter geestelijke schepselen van God, die verstand en een eigen wil hebben.
Zij hebben geen lichaam, kunnen niet doodgaan en zijn doorgaans niet te zien.
Zij leven voortdurend dicht bij God in de buurt en zorgen dat de mensen weten wat God wil en dat Hij hen beschermt.
 
Een engel, schreef kardinaal Joseph Ratzinger, 'is zoiets als de persoonlijke aandacht waarmee God aan mij denkt'.
Tegelijk zijn de engelen met heel hun aandacht bij God.
Zij houden vurig van God en dienen Hem dag en nacht.
Altijd zingen zij Gods lof.
Van God afgevallen engelen worden in de Heilige Schrift duivels of demonen genoemd.