50. Wat is de rol van de mens in de voorzienigheid van God?

De voltooiing van de schepping door Gods voorzienigheid gebeurt niet achter onze rug.
God vraagt ons mee te werken aan de voltooiing van de schepping.
 
De mens kan weigeren mee te werken aan wat God wil.
Hij doet er beter aan een werktuig van Gods liefde te worden.
Moeder Teresa dacht er tijdens haar leven zo over: 'Ik ben maar een klein potlood in de hand van onze Heer.
Hij mag het potlood slijpen en punten.
Hij mag schrijven of tekenen, wat en waar Hij maar wil.
Iets wat goed geschreven of getekend is, danken we niet aan het potlood of het materiaal, maar aan degene die het gebruikt heeft'.
Hoezeer God ook met en door ons werkt, wij mogen nooit ons eigen denken, ontwerpen en doen verwarren met wat God doet.
God heeft onze arbeid niet nodig als zou Hem zonder ons werk iets ontbreken.