H. Angela Merici

 
De heilige Angela Merici (Desenzano del Garda, 21 maart 1474 – Brescia, 27 januari 1540) was een Italiaanse ordestichtster.
Zij stichtte in 1535 de ursulinen.
Angela was wees toen zij tien jaar was en ging bij haar oom in Salo wonen.
Nadat haar zuster plots was gestorven zonder de laatste sacramenten te hebben ontvangen ging zij bij de derde orde van Sint Franciscus om voor het zielenheil van haar zuster te bidden.
Volgens de overlevering kreeg zij een visioen waarin zij erover gerust gesteld werd dat haar zuster bij de heiligen in de hemel was.
Na de dood van haar oom in 1494 ging zij terug naar Desenzano del Garda.
Zij was ervan overtuigd dat een betere christelijke opvoeding nodig was voor de jonge meisjes en zij stak al haar tijd in het onderwijzen van meisjes in haar woning, die zij tot school omgebouwd had.
Later kreeg zij opnieuw een visioen waarin haar werd opgedragen om een gemeenschap op te richten van heilige maagden, die hun leven zouden wijden aan de geestelijke opvoeding van jonge meisjes.
Dit werd een succes en zij werd uitgenodigd een tweede school op te richten in het nabijgelegen Brescia.

Volgens de overlevering werd zij in 1524 plots blind toen zij op reis was naar het Heilig Land.
Zij zette haar reis verder en bij haar terugkeer kreeg zij het zicht terug terwijl zij aan het bidden was voor een kruisbeeld.
In 1525 ging zij naar Rome om aflaten te bekomen.
Paus Clemens VII die gehoord had van haar godsvrucht en successen van haar onderwijs, nodigde haar uit om in Rome te blijven.
Angela keerde echter spoedig terug naar Brescia.
Op 25 november 1535 koos Angela 12 maagden uit en stichtte de ursulinen in een huisje nabij de kerk van de H. Afra in Brescia. In 1537 werd zij verkozen tot "moeder en overste" van de orde.
Drie jaar later, in 1540, overleed zij. Zaligverklaring Angela Merici werd in 1768 zalig verklaard door paus Clemens XIII.
De heiligverklaring volgde in 1807 door paus Pius VII.
Haar feestdag was oorspronkelijk op 31 mei, omdat haar sterfdag al de feestdag was van de H. Johannes Chrysostomus.
Toen 31 mei in 1956 werd uitgeroepen tot feestdag van Maria Koningin, verhuisde haar feestdag naar 1 juni.
In 1969 werd haar feestdag als gedachtenis verplaatst naar haar sterfdag (27 januari).