47. Waarom rustte God op de zevende dag?

Dat God uitrust van zijn werk verwijst naar de voltooiing van de schepping, die alle menselijke inspanning te boven gaat.
 
Hoezeer de mens met zijn werk ook de jongere partner van zijn Schepper is (Gen. 2:15), hij kan de aarde door zijn inspanningen niet verlossen.
Doel van de schepping is 'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Jes. 65:17) die ons door een verlossing geschonken wordt.
Daarom staat de rust van de zondag, die een voorsmaak is van de hemelse rust, hoger aangeschreven dan de arbeid die ons daarop voorbereidt.