46. Waarom beschrijft het boek Genesis de schepping als een werk van zes dagen?

Het is een symbool van de werkweek, die bekroond wordt met een rustdag (Gen. 1:1-3).
In die vormgeving wordt beschreven hoe goed, mooi en wijs de schepping geordend is.
 
Uit de symboliek van de schepping in zes dagen kun je belangrijke basisgegevens halen:
1. Er is niets dat niet door de Schepper in het bestaan werd geroepen
2. Alles wat bestaat, is in zichzelf goed
3. Ook dat wat slecht geworden is, heeft een goede kern
4. De geschapen mensen en dingen zijn op elkaar betrokken en bestaan voor elkaar
5. De schepping met haar orde en harmonie weerspiegelt de onovertroffen goedheid en schoonheid van God
6. In de schepping zit een rangorde: de mens staat boven het dier, het dier boven de plant, de plant boven de dode materie
7. De schepping loopt uit op het grote feest, dat komt wanneer Christus de wereld tot zich roept en God alles in alles is.