45. Behoren de natuurwetten en de orde van de natuur ook tot de schepping van God?

Ja. Ook de natuurwetten en de orde van de natuur behoren tot de schepping van God.
 
De mens is geen onbeschreven blad.
Hij is bepaald door de orde en de natuurwet die God in zijn schepping heeft neergelegd.
Een christen doet niet zomaar 'wat hij wil'.
Hij weet dat hij zichzelf en zijn omgeving schade berokkent als hij de natuurwetten negeert, als hij dingen tegen hun natuurlijke orde in gebruikt en slimmer wil zijn dan God die ze schiep.
Een mens kan zichzelf niet helemaal opnieuw ontwerpen