44. Wie heeft de wereld geschapen?

God alleen, die tijd en ruimte overstijgt, heeft de wereld uit het niets geschapen en alle dingen in het bestaan geroepen.
Alles wat bestaat, is van God afhankelijk en bestaat alleen omdat God het wil en het in stand houdt.
 
De schepping van de wereld is in zekere zin een 'samenwerking' van de drie-enige God.
De vader is de Schepper, de almachtige.
De Zoon is de zin en het hart van de wereld: 'Alles is door Hem en voor Hem geschapen' (Kol. 1:16).
Wij weten pas waarvoor de wereld bedoeld is als wij Christus leren kennen en begrijpen dat de wereld toeloopt naar een doel: de waarheid, de goedheid en de schoonheid van de Heer.
De Heilige Geest houdt alles bijeen; 'De Geest maakt levend' (Joh. 6:63)